mieszkania przy Lubańskiej

Mieszkanie na wynajem w Zgorzelcu

Mieszkanie 2 pokojowe nowe do wynajęcia Zgorzelec
Odtwórz film na temat Mieszkanie 2 pokojowe nowe do wynajęcia Zgorzelec

Przedłużamy nabór wniosków

Zainteresowani najmem mieszkań przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu, którzy jeszcze nie złożyli wniosku, wciąż mają możliwość to zrobić. Podany przed miesiącem termin naboru upływa 6 października, jednak urząd będzie kontynuował przyjmowanie wniosków do odwołania.     

6 października o północy upływa ogłoszony miesiąc temu termin naboru wniosków na najem mieszkań, które PFR Nieruchomości wybudował w ramach programu Mieszkanie + na przekazanym przez samorząd terenie przy ul. Lubańskiej.

Oferta najmu mieszkań na nowo wybudowanym osiedlu przy ul. Lubańskiej cieszy się dużym zainteresowaniem, jednak samo złożenie wniosku, choć stanowi bardzo ważną dla miasta deklarację, nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy najmu. Zdajemy sobie sprawę, że ostateczna decyzja przyszłych najemców zależy od wielu czynników, w tym możliwości uzyskania punktów preferencyjnych i dopłat, które na wstępnym etapie są jeszcze niewiadomą. Liczymy się z tym, że pewien procent wnioskujących może ostatecznie zmienić zdanie. Każdy ma czas na zastanowienie aż do podpisania umowy.

Mając to na uwadze zdecydowaliśmy, że mimo upływu terminu, będziemy przyjmować wnioski do odwołania.

Przypominamy też, że złożone wnioski są rozpatrywane sukcesywnie, zgodnie z kolejnością wpływu. Zawarcie umów najmu natomiast uzależnione jest od ilości i rodzaju dostępnych mieszkań.

Kto i na jakich zasadach może zostać najemcą

Wniosek o zawarcie umowy najmu złożyć może każda osoba pełnoletnia bez ograniczeń, natomiast po zakończeniu naboru wnioski zostaną poddane ocenie punktowej zgodnie z treścią uchwały nr 538/2023 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 czerwca 2023 r., w której określone zostały kryteria pierwszeństwa wraz z przypisaną do nich punktacją.

Po rozpatrzeniu wniosków i dokonaniu ich oceny punktowej sporządzimy listę uszeregowaną w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów – zwaną dalej Listą najemców.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez wielu wnioskodawców, o miejscu na Liście najemców zadecyduje kolejność wpływ wniosku.

Ostateczną Listę najemców wraz z liczbą punktów uzyskanych po weryfikacji i pozycją na liście, opublikujemy na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec. Będzie ona również  wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec.

Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać:

w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec

Online

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Tablica ogłoszeń – Nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu
Kliknij tutaj

Zobacz mieszkania

przy ul. Lubańskiej 9 - Mieszkanie w Zgorzelcu

o mieszkaniach

221

mieszkań do wynajęcia

od 30 do 77 m2

średniej powierzchni użytkowej

1, 2, 3 i 4

pokojowe mieszkania

Spółka PFR Nieruchomości uruchomiła stronę internetową zgorzelec.mdr.pl, gdzie zamieszczane będą aktualne informacje o mieszkaniach budowanych przy ul. Lubańskiej

Strona zawiera także wiele innych przydatnych informacji np. o programie, w ramach którego powstają budynki mieszkaniowe, czy możliwościach dopłat, wsparcia na jakie mogą liczyć poszukujący własnego lokum w Polsce.

kontakt

Informacje w sprawie naboru wniosków

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 75 77 59 900 wew. 0173, 0174 lub 0170

See You In ...

Odtwórz wideo
Skip to content