mieszkania przy Lubańskiej

Mieszkanie na wynajem w Zgorzelcu

Mieszkanie 2 pokojowe nowe do wynajęcia Zgorzelec
Odtwórz film na temat Mieszkanie 2 pokojowe nowe do wynajęcia Zgorzelec

Kto i na jakich zasadach może zostać najemcą

Wniosek o zawarcie umowy najmu złożyć może każda osoba pełnoletnia bez ograniczeń, natomiast po zakończeniu naboru wnioski zostaną poddane ocenie punktowej zgodnie z treścią uchwały nr 538/2023 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 czerwca 2023 r., w której określone zostały kryteria pierwszeństwa wraz z przypisaną do nich punktacją.

Po rozpatrzeniu wniosków i dokonaniu ich oceny punktowej sporządzimy listę uszeregowaną w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów – zwaną dalej Listą najemców.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez wielu wnioskodawców, o miejscu na Liście najemców zadecyduje kolejność wpływ wniosku.

Ostateczną Listę najemców wraz z liczbą punktów uzyskanych po weryfikacji i pozycją na liście, opublikujemy na stronie internetowej Urzędu Miasta Zgorzelec. Będzie ona również  wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgorzelec.

Formularze wniosków wraz z załącznikami można pobrać:

w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zgorzelec

Online

w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce: Tablica ogłoszeń – Nabór wniosków o zawarcie umów najmu lokali mieszkalnych przy ul. Lubańskiej w Zgorzelcu
Kliknij tutaj

Nabór wniosków przez

Dni
Godziny
Minuty

Zobacz mieszkania

przy ul. Lubańskiej 9 - Mieszkanie w Zgorzelcu

o mieszkaniach

221

mieszkań do wynajęcia

od 30 do 77 m2

średniej powierzchni użytkowej

1, 2, 3 i 4

pokojowe mieszkania

Spółka PFR Nieruchomości uruchomiła stronę internetową zgorzelec.mdr.pl, gdzie zamieszczane będą aktualne informacje o mieszkaniach budowanych przy ul. Lubańskiej

Strona zawiera także wiele innych przydatnych informacji np. o programie, w ramach którego powstają budynki mieszkaniowe, czy możliwościach dopłat, wsparcia na jakie mogą liczyć poszukujący własnego lokum w Polsce.

kontakt

Informacje w sprawie naboru wniosków

Wydział Gospodarki Nieruchomościami,
tel. 75 77 59 900 wew. 0173, 0174 lub 0170

See You In ...

Odtwórz wideo
Skip to content